Κάποια από τα προγράμματα που διαθέτουμε, είναι εφαρμογές των προγραμμάτων AutoCAD© και ADT© της εταιρείας Autodesk και κάποια άλλα συνεργάζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με αυτά τα προϊόντα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα προγράμματα:

Γραφική εισαγωγή γενικών φορέων πεπερασμένων στοιχείων.

Ελεγχοι συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών.

Ικανοτικός σχεδιασμός κτιριακών έργων σύμφωνα με ΕΑΚ.

Σχεδόν όλες οι γεωτεχνικές εφαρμογές.

Κατασκευαστικά σχέδια ωπλισμένου σκυροδέματος με αναπτύγματα και προμετρήσεις.

Κατασκευαστικά σχέδια για μεταλλικές κατασκευές.

Προσφορές για πακέτα και αναβαθμίσεις των παραπάνω προγραμμάτων με την αντίστοιχη βασική πλατφόρμα της Autodesk σε ελκυστικές τιμές, ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εκτύπωση
website designed by Lighthouse