Φράγματα - Θερμικά Μοντέλα

  • Μικτά υδρολογικά/θερμικά στατικά μοντέλα.
  • Μη γραμμικός υπολογισμός του υδρολογικού μοντέλου - διήθηση ύδατος σε πορώδες μέσο.
  • Υπολογισμός της ελεύθερης επιφάνειας του υπόγειου ύδατος.
  • Θερμικά φαινόμενα από διαστολή κατά την διάρκεια της πήξης.
  • Αυτόματη παραλαβή πιέσεων υπόγειου ύδατος από το πρόγραμμα HYDRA.
  • Διαστασιολόγηση επένδυσης/αγκυρίων.

Περισσότερα:

Εκτύπωση
website designed by Lighthouse