Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεια σας

Όνομα: *

Επώνυμο: *

Email: *

Τηλ./Tel.: *


Επιλέξτε απο τα παρακάτω διαθέσιμα θέματα Σεμιναρίων :
Σχεδίαση και Διαστασιολόγηση Φορέων Σκυροδέματος & Χάλυβα (18h/€550+ΦΠΑ)

Γραφική εισαγωγή φορέων σε περιβάλλον autocad/sofiplus (9h/€300+Φ.Π.Α.)

Σχεδίαση και διαστασιολόγηση φορέων οπλισμένου σκυροδέματος (15h/€450+Φ.Π.Α.)

Σχεδίαση και διαστασιολόγηση μεταλλικών κατασκευών (15h/€450+Φ.Π.Α.)

Χρήση προγραμμάτων sofistik σε μελέτες γεφυροποιίας (20h/€800+Φ.Π.Α.)

Χρήση προγραμμάτων sofistik σε μελέτες γεφυροποιίας για διαχείριση φάσεων κατασκευής (6h/€270+Φ.Π.Α.)
Παρακαλούμε επιλέξτε παρακάτω ανάλογα με την προηγούμενη εμπειρία σας στη χρήση προγραμμάτων SOFiSTiK :


Εχω χρησιμοποιήσει και γνωρίζω τα προγράμματα Sofistik

Καθόλου
Μέτρια
Καλά


Παρακαλούμε εισάγετε το αποτέλεσμα της πράξης που φαίνεται παρακάτω: *

Εκτύπωση
website designed by Lighthouse