Ερευνητικά Προγράμματα σε εξέλιξη

 

Development of a Decision Support System for increasing the Resilience of Transportation Infrastructure based on combined use of terrestrial and airborne sensors and advanced modelling tools.

EU Program: H2020 

 

Πλατφόρμα Διαχείρισης Κίνδυνων σε Περιοχές Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03582) στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.Εκτύπωση
website designed by Lighthouse