Νέα του Προγράμματος SOFICAD

Χάραξη Άξονα Γέφυρας με το Πρόγραμμα SOFICAD-V

Αναλυτική Εισαγωγή Δεδομένων (CADINP)

Bridge Wizard Version 23.10.17

Έκδοση 23 - Νέες Δυνατότητες

Νέο περιβάλλον εργασίας SOFiSTiK STRUCTURAL DESKTOP (SSD)

Γραφική εισαγωγή διατομών ραβδωτών στοιχείων - Πρόγραμμα WinAQUA

Εισαγωγή φορτίων - Πρόγραμμα SOFiLOAD

Γραφική εισαγωγή δεδομένων σε περιβάλλον AutoCAD - Πρόγραμμα SOFiPLUS

Διαχείριση φάσεων κατασκευής - Πρόγραμμα Construction Stage Manager (CSM)

Επίλυση Γέφυρας με DIN-FB

Επεξεργασία αποτελεσμάτων (postprocessing)

Εκτύπωση
website designed by Lighthouse