Η Τεχνογνωσία και η Αξιοπιστία είναι δύο έννοιες που καταφέραμε να κερδίσουμε μέσα από τα προσφερόμενα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας μας και τη συστηματική παροχή υπηρεσιών μιας ειδικά καταρτισμένης ομάδας μηχανικών. Οι απεριόριστες δυνατότητες των προσφερόμενων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντά ο μελετητής, κατέστησαν την εταιρεία μία από τις πρώτες στον Ελληνικό χώρο. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη εξαιρετικά προηγμένων και καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων στο χώρο του τεχνικού λογισμικού και επιπλέον συνεργάζεται με διεθνείς εταιρείες για διάθεση των προϊόντων τους, όπως η  SOFiSTiK AG, FIDES-DVP PARTNER GMBH, GRAITEC S.A.

Στόχος και συνεχής προσπάθεια της εταιρείας μας είναι να εξασφαλίζει στον Έλληνα μηχανικό τη σιγουριά του εργαλείου που χρησιμοποιεί στη μελέτη του και να είναι πάντα σύγχρονη με τις όλο και αυξανόμεντες απαιτήσεις των κατασκευών.

Εκτύπωση
website designed by Lighthouse