Υπολογιστική Ρευστομηχανική στον τομέα των κατασκευών

Επίλυση μη μόνιμων, τριδιάστατων, τυρβωδών πεδίων ροής σε χωρία με σταθερά ή κινούμενα όρια.

Μοντέλα τύρβης:> k-ε, k-ω standard, k-ω SST, LES, SA, SA DES


Προσομοίωση Συμβάντων Πυρκαγιάς

Υπολογισμός θερμικών φορτίων και διαστασιολόγηση κατασκευών.

Προσομοίωση εξαερισμού και συστημάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Παραδείγματα εφαρμογών αφορούν συμβάντα πυρκαγιάς σε σήραγγες και κτίρια.Δυνατότητες:

  • Επίλυση μη μόνιμων, τριδιάστατων, τυρβωδών πεδίων ροής λαμβάνοντας υπόψη μεταφορά θερμότητας και μάζας
  • Περιλαμβάνεται μοντέλο ακτινοβολίας πεπερασμένων όγκων


Προσομοίωση συμβάντων πυρκαϊάς σε σήραγγα

  • Αυτόματη μεταφορά θερμικών φορτίσεων στο προσομοίωμα του φορέα στο περιβάλλον εργασίας του WinTUBE
  • Συνδυασμός με εφαρμογές σχεδίων εκκένωσης
  • Γραφική απεικόνιση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Συμπεριφορά πλήθους σε περίπτωση πυρκαϊάς


Υπολογισμός μικροκλίματος στο εσωτερικό κτιρίων

Υπολογισμός μικροκλίματος στο εσωτερικό κτιρίων ανεξάρτητα ή σε σύζευξη με τον περιβάλλοντα χώρο.

Προσομοίωση φυσικού εξαερισμού, έλεγχος επάρκειας εξοπλισμού HVAC, υπολογισμός παραμέτρων θερμικής άνεσης.

Δυνατότητες:

  • Επίλυση μη μόνιμων, τριδιάστατων, τυρβωδών πεδίων ροής λαμβάνοντας υπόψη μεταφορά θερμότητας και μάζας
  • Αυτόματη εισαγωγή φορέα από συστήματα CAD μέσω αρχείων τεχνολογίας BIM

Ψύξη/αερισμός με μετατόπιση αέρα σε αμφιθέατροΠροσομοίωση συμβάντων πυρκαϊάς σε κλειστό χώρο - Θερμοκρασία

Προσομοίωση συμβάντων πυρκαϊάς σε κλειστό χώρο - Ορατότητα

Εξωτερική αεροδυναμική σε αστικό περιβάλλον, ροή ανέμου και πίεση

Εξωτερική αεροδυναμική σε αστικό περιβάλλον, ροή ανέμου και πίεση


Εκτύπωση
website designed by Lighthouse